ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

TOP

Όπως και οι περισσότερες Ιστοσελίδες, έτσι και αυτή χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στην Ιστοσελίδα.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν, μεταξύ άλλων, για την τήρηση στατιστικών στοιχείων, τον καθορισμό της δημοφιλίας δικτυακών τόπων, την ευκολότερη χρήση της Ιστοσελίδας εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη κ.ο.κ.

Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης & βελτιστοποίησης, χωρίς όμως να μπορεί να εξακριβωθεί η προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του.

Με την εξαίρεση των cookies που είναι απαραίτητα προκειμένου να είναι εφικτές οι λειτουργίες της Ιστoσελίδας και η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, για την αποδοχή των οποίων δεν απαιτείται καμία ενέργειά σας, μπορείτε να προχωρήσετε είτε στην αποδοχή είτε στην απόρριψη των μη αναγκαίων cookies με την επιλογή, αντιστοίχως, «Συμφωνώ»/«Αποδοχή όλων» ή «Δε συμφωνώ/Απόρριψη όλων». Στην περίπτωση της δεύτερης επιλογής είναι πιθανό να μειωθεί σημαντικά η εμπειρία σας στην Ιστοσελίδα. Τα Αναγκαία cookies τοποθετούνται με την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα. Καθώς είναι εντελώς απαραίτητα είτε από τεχνικής άποψης, είτε για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που επιλέγετε, η νομοθεσία μας επιτρέπει να τα τοποθετούμε χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια ή συγκατάθεση από εσάς. Επιλέγοντας το κουμπί «Δε συμφωνώ/Απόρριψη όλων», που θα βρείτε στην αρχική βασική ενημέρωση που σας παρέχουμε, συνεχίζετε την πλοήγησή σας μόνο με τα Αναγκαία Cookies. Θα θυμόμαστε την επιλογή σας αυτή για ένα έτος. Όταν το διάστημα αυτό παρέλθει, ή εάν μας επισκεφτείτε από νέα συσκευή ή νέο φυλλομετρητή, θα σας ρωτήσουμε ξανά. Τα μη αναγκαία cookies τοποθετούνται εφόσον επιλέξετε το κουμπί «Συμφωνώ/Αποδοχή όλων» που θα βρείτε δίπλα από την αρχική βασική ενημέρωση που σας παρέχουμε ή κάτω από την αναδυόμενη πληρέστερη ενημέρωση (banner). Θα θυμόμαστε την επιλογή σας αυτή για ένα έτος. Όταν το διάστημα αυτό παρέλθει, ή εάν μας επισκεφτείτε από νέα συσκευή ή νέο φυλλομετρητή, θα σας ρωτήσουμε ξανά.

Μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τα cookies και μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Ανάμεσα στις επιλογές που έχετε (αναλόγως του φυλλομετρητή) είναι για παράδειγμα η αποδοχή όλων των cookies, η ύπαρξη προειδοποίησης για την τοποθέτηση των cookies ή και η απαγόρευση τοποθέτησής τους. Αντίστοιχα, μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας, μπορείτε να αναστρέψετε τυχόν αποδοχή τοποθέτησης cookies και συναφών μηχανισμών από την Ιστοσελίδα, διαγράφοντας τα ήδη αποθηκευμένα αρχεία.

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες του εκάστοτε φυλλομετρητή.